Αναρτήσεις

Sector 1: Industrial Equipment

Our Sector No 1: New Alcolor machines export orders

Our Cooperative has got last October new orders for ALCOLOR Machines to manufacture and export One PTA 250x4 taping machine to USA and One PTA 500x6 MS to UAE/Dubai. A) The export to Dubai/UAE   Early in March 2018 we shipped the big model of our PTA machines to Dubai. It can treat large profiles of up to 500 mm wide and 200 mm high aluminium sections. Sme photos below: B) The export to California / USA . On Dec 18th 2017 we finished the machine for USA applying the PRISMA SERIES new design for taping machines. Below some photos: The video below shows the machine at our manufacturing shop The machine's manufacturing was just finished and the alyminium bar taping was done for demonstrating the way it operates. C) A third export o California on June 2018 for the same PRISMA series machine.

Αναμνήσεις ενός φίλου και συνεργάτη

Κορονοιός και περιβάλλον Σάουνας

Sauna / COVID-19

Could Sauna be a weapon to kill Covd-19 ?

The huge lie about the causes of the climate change

Ενημερωτική συνάντηση για τις αγορές Νότιας Αμερικής

Approach to the feasibility features of the PARNIS project

Περί εξαγωγικών πολιτικών από τον ΣΕΒ

Наше присутствие в киберпространстве России

Επικαιροποίηση 6ου Τομέα Ακαδημία Ελληνισμού και Δημοκρατίας

Προσχώρηση μας στην ACADEMIA