Αναρτήσεις

Sector 1: Industrial Equipment

Our Sector No 1: New Alcolor machines export orders

Our Cooperative has got last October new orders for ALCOLOR Machines to manufacture and export
One PTA 250x4 taping machine to USA and
One PTA 500x6 MS to UAE/Dubai.

A) The export to Dubai/UAE  
Early in March 2018 we shipped the big model of our PTA machines to Dubai.
It can treat large profiles of up to 500 mm wide and 200 mm high aluminium sections.
Sme photos below:
B) The export to California / USA. On Dec 18th 2017 we finished the machine for USA applying the PRISMA SERIES new design for taping machines. Below some photos:


The video below shows the machine at our manufacturing shop
The machine's manufacturing was just finished and the alyminium bar taping was done for demonstrating the way it operates.

C) A third export o California on June 2018 for the same PRISMA series machine.

Προσχώρηση μας στην ACADEMIA

Η εμφάνιση μας στον κατάλογο μελών της Mountains Partnership

Πρόσκληση για Γενική Συνέλευση στις 2 Μαρτίου 2019

PARNIS, Mountain Accommodation and Hiking Center